Special Power — женский чемпионат по декалифтингу

Special Power — женский чемпионат по декалифтингу

Положение о соревнованиях.

 Женский Чемпионат  по Декалифтингу

«Special Power»

  1. Место и время 

Соревнования проводятся 3 октября 2015 года в Decalifting Gym,   

            по адресу Рига, Лачплеша 125, 2 этаж.

      2.  Программа соревнований

● 09.30 – 10.30 регистрация участников;

● 10.30 – 10.55 совещание представителей и судейской коллегии;

● 11.00 – начало соревнований.

I раунд       Презентация (эстетическая оценка участниц)

II раунд     Упражнения: 1. Вставание со штангой на груди

2. Толчок гантели одной рукой (попеременно)

  1. Цели и задачи 

Регулярные проведения соревнований по декалифтингу;

Привлечение женщин, которые тренируются для улучшения

физической формы  к участию в соревнованиях.

4Организаторы соревнований

● Соревнования проводит:  Международная федерация декалифтинга, совместно с Латвийской женской федерацией силовых видов спорта.

● Директор соревнований Анжелина Романович

5.   Участники соревнований

Женщины, индивидуально.

6. Правила соревнований

● Участнице на снаряде, устанавливается такой вес, который она планирует поднять на 10 раз и заказала при регистрации.  На выполнение упражнения, даётся один подход.

● Время исполнения упражнения, ширина хвата рук на штанге,  ширина постановки ног, одежда и обувь – оговорены правилами декалифтинга.(www.decalifting.com)

Соревнования начинаются с больших весов, и идут по мере уменьшения веса на снаряде. Взвешивание участниц – в той форме и обуви, в которой участница выполнял подход. Разрешено использовать пояс тяжёлоатлета, напульсники, перчатки(обязательно).

Подробнее о правилах, технике исполнения упражнений и судействе, на семинарских занятиях, каждую субботу, по адресу: Лачплеша 125, 2-й этаж ( предварительная запись обязательна)

7. Награждение:

 

Первое, второе, третье место (по сумме двоеборья) награждается кубком,

дипломом, медалью.

Первые места в упражнениях, награждаются медалями.

  8. Заявки и плата за участие:

Заявки присылать до 1 октября на e-mail: ironsport@inbox.lv  или по

тел. +371 29287003.

Указать: Имя, Фамилию, год рождения, e-mail: или телефон.

Плата за участие в соревнованиях – бесплатно.

Дополнительная информация по тел. 29287003 Анжелина Романович.

NOLIKUMS

Sievišu čempionāts dekaliftingā

«Special Power»

  1. Laiks un vieta

Sacensības notiks 2015.gada, 03.oktobrī, DECALIFTING GYM, Lačplēša 

           125, 2.st, Latvija.            

      2.  Sacensību programma

● 9.30 – 10.30 dalībnieku reģistrācija;

● 10.30 – 10.55 pārstāvju un tiesnešu sanāksme;

● 12.00 – sacensību atklāšana.

            1.raunds: prezentācija 

      2.raunds:       1. Celšana ar stieņa uz krutim

2. Hanteles grūšana ar vienu roku

     3. Mērķis un uzdevums

Regulāri rīkot čempionātus dekaliftingā;

Ieinteresēt sievietes, kuri trenējas veselības uzlabošanas nolūkā, sākt regulāri piedalīties sacensībās;

4Sacensību vadība

● Sacensības rīko Starptautisko Dekalifitnga federācija sadarbībā ar Latvijas sieviešu spēka sporta federācija.

● Sacensību direktore- Anželina Romanoviča

5.   Sacensību dalībnieki

Sievietes, individuali.

6. Sacensību noteikumi

● Dalībniekam savs pieteiktais svars jāuzceļ max 10 reizes

● Sacensības sākas ar lieliem svariem un turpinās svariem samazinoties

● Vingrinājuma izpildes laiks, kāju novietošanas platums un apģerbs ir atrunāti dekaliftinga noteikumos.

● Dalībnieka svēršana  notiek  tādā pašā apģērbā, kādā tika veikts piegājiens. Ir atļauts izmantot roku saites, josta un cimdus (oblīgata).

Sīkāka informācija par vingrinājumu izpildes tehniku – www.decalifting.com

7. Apbalvošana:

Pirmo, otro, trešo vietu, tik apbalvota ar kausu, medaļam un diplomu.   

Pirmās vietas vingirnājumos tiek apbalvotas ar

medaļām.

       8. Pieteikšanās un dalības maksa:

Pieteikumus sūtīt līdz 2015.gada 03. oktobrī uz e-pastu: ironsport@inbox.lv

vai pa  tālr. 29287003.

Norādot: Vārds, Uzvārds, dzimš.gads, e-pasts vai tālrunis.

Dalības maksa  —  bezmaksas.

Sīkāk par noteikumiem, vingrinājumu izpildīšanas tehniku un tiesnešiem, semināra   

             nodarbībās (iepriekšējais pieraksts ir obligāts) un mājas lapā www.decalifting.com

             29287003 Anželina Romanoviča.

Special Power - женский чемпионат по декалифтингу (после special p0ower)