Открытый турнир по декалифтингу — Decalifting MIX

Открытый турнир по декалифтингу — Decalifting MIX

Положение о соревновании    Открытый турнир по декалифтингу«Decalifting Mix»
1.Место и время

Соревнования проводятся 7 марта 2015 года, по адресу Рига, ул. Лачплеша 125, 2-й этаж, зал Латвийской женской федерации силовых видов спорта.

2. Программа соревнований

● 10.30 – 11.30 регистрация участников;● 12.00 – открытие соревнований.                                                                                      I раунд Презентация (эстетическая оценка команды)                                                                                                                    II раунд 1. Жимовой швунг по полному циклу 2. Рывок гантели одной рукой (попеременно) 3. Становая тяга

3.Цели и задачи

Регулярные проведения соревнований по декалифтингу; Привлечение женщин и мужчин, которые тренируются для улучшения физической формы к участию в соревнованиях.

4. Организаторы соревнований

● Соревнования проводит: Международная федерация декалифтинга, совместно с Латвийской женской федерацией силовых видов спорта.● Директор соревнований Анжелина Романович

5. Участники соревнований

Участники стартуют в командах. Команда состоит из трёх человек: 2 женщины и 1 мужчина.

6. Правила соревнований

● Участнику на снаряде, устанавливается такой вес, который участник планирует поднять на 10 раз и заказал при регистрации. Участнику даётся один подход.● Время исполнения упражнения, ширина хвата рук на штанге, ширина постановки ног, одежда и обувь спортсменов – оговорены правилами декалифтинга.(www.decalifting.com)Соревнования начинаются с больших весов, и идут по мере уменьшения веса на снаряде. Взвешивание участника – в той форме и обуви, в которой участник выполнял подход. Разрешено использовать пояс тяжёлоатлета, напульсники, перчатки(обязательно).Подробнее о правилах, технике исполнения упражнений и судействе, можно узнать на семинарских занятиях, в студии декалифтинга на Лачплеша 125 ( предварительная запись обязательна 29287003 Анжелина Романович)

7. Награждение

Команда, занявшая первое место, награждается кубком, дипломом, участники команды награждаются медалями. Команды, занявшие второе и третье места, награждается дипломом, участники команды награждаются медалями. Первое место в упражнении, награждается медалью. Победители получают призы от спонсоров.

8. Заявки и плата за участие

Заявки присылать до 3 марта на e-mail: ironsport@inbox.lv или по тел. +371 29287003.Указать: Имя, Фамилию, год рождения, e-mail: или телефон. Плата за участие в соревнованиях – 5 евро.
NOLIKUMSčempionāts dekaliftingā«Decalifting Mix»
1.Laiks un vietaSacensības notiks 2015.gada, 7.marta, Rīga, Lāčplēša 125, 2.st. 2. Sacensību programma ● 10.30 – 11.30 dalībnieku reģistrācija;● 12.00 – sacensību atklāšana.1.raunds: prezentācija2.raunds: Stieņa dinamiskā spiešana stāvus; Hanteles raušana ar vienu roku (pārmaiņus)Vilkme3. Mērķis un uzdevumsRegulāri rīkot čempionātus dekaliftingā;Ieinteresēt sievietes un vīriešus, kuri trenējas veselības uzlabošanas nolūkā, sākt regulāri piedalīties sacensībās;4. Sacensību vadība● Sacensības rīko Starptautisko Dekalifitnga federācija sadarbībā ar Latvijas sieviešu spēka sporta federācija.● Sacensību direktore- Anželina Romanoviča5. Sacensību dalībniekiDalībnieki startē komandās.Komanda sastāv no 3 cilvēkiem – divām sievietēm un viena vīrieša.6. Sacensību noteikumi● Dalībniekam savs pieteiktais svars jāuzceļ max 10 reizes● Sacensības sākas ar lieliem svariem un turpinās svariem samazinoties● Vingrinājuma izpildes laiks, kāju novietošanas platums un apģerbs ir atrunāti dekaliftinga noteikumos.● Dalībnieka svēršana notiek tādā pašā apģērbā, kādā tika veikts piegājiens. Ir atļauts izmantot roku saites, josta un cimdus (oblīgata).Sīkāka informācija par vingrinājumu izpildes tehniku – www.decalifting.com7. Apbalvošana:Komanda, kura izcīnīja pirmo vietu, tik apbalvota ar kausu un diplomu. Komandas dalībniekus apbalvo ar medaļām. Komandu dalībnieki, kuri izcīnījuši otro un trešo vietu, tiek apbalvoti ar medaļām. Pirmo vieta vingirnājumos tiek apbalvotas ar medaļām. Uzvarētajiem tiek pasniegtas balvas no sponsoriem.8. Pieteikšanās un dalības maksa:Pieteikumus sūtīt līdz 2015. gada 3. martā uz e-pastu: ironsport@inbox.lv vai pa tālr. 29287003.Norādot: Vārds, Uzvārds, dzimš.gads, e-pasts vai tālrunis.Dalības maksa — 5, euro.Sīkāk par noteikumiem, vingrinājumu izpildīšanas tehniku un tiesnešiem, semināra nodarbībās (iepriekšējais pieraksts ir obligāts) un mājas lapā www.decalifting.com29287003 Anželina Romanoviča.

Открытый турнир по декалифтингу - Decalifting MIX